Andre Soomere

Manager / Advisory

KPMG i Norge

Andre er Manager i KPMG Digital. Han har over 10 års erfaring innen prosjektledelse og økonomi innenfor retail-industrien. Andre har sin spesialkompetanse innen endrings- og prosessforbedring knyttet til utvikling og implementering av IT-løsninger for verdikjeden innen detaljhandel.

Andre har god erfaring med organisasjonsutvikling, endrings- og implementeringsledelse, samt gevinstrealisering relatert til forretningsprosess- og teknologiendringer.

Fra sin tidligere jobb som prosjektleder og Senior Business Controller i Circle K AS, fikk han erfaring foruten prosjektledelse blant annet med utvikling og implementering av rammeverk for prosjektledelse, gevinstmetodikk og -modeller, prosjektbudsjettering og –analyser og kapitalforvaltning. Han har også kunnskap med optimering kostnader og arbeidskapital da han har vært ansvarlig for kostnadsreduksjons- og arbeidskapitaloptimaliseringsprogram med hovedfokus i langsiktig forbedring av selskapets ROCE.


Kontakt:
E-post: andre.soomere@kpmg.no
Telefon: +47 4761 6915
LinkedIn

 • Bedriftsrådgivning
 • Detaljhandel
 • Drift og styring av økonomifunksjonen
 • Endringsledelse
 • Energi og naturressurser
 • Kostnads- og kapitaloptimalisering
 • Mennesker og endring
 • Olje og gass
 • Rådgivning
 • Økonomistyring
 • 2013 Master in Business Administration, University of Tartu

 • 2005 Bachelor of Arts in Social Sciences, main field of study: Public Administration, Tallinn University of Technology

 • 2009 SCRUM Master

 • 2017 – dd. KPMG AS, Manager KPMG Digital (Advisory)

 • 2012 – 2017 Circle K AS, Senior Business Controller

 • 2009 – 2012 Statoil Fuel and Retail AS (Circle K AS), IT Project Portfolio Manager

 • 2007 – 2009 AS Eesti Statoil, Business Process Support