Aleksander Lee Slang

Advokat | Manager

KPMG i Norge

Aleksander jobber som advokat i KPMGs avdeling for selskapsskatt og selskapsrett i Stavanger. Han har lang erfaring innenfor skatt og særlig innenfor fagfeltet internasjonal beskatning.

Aleksander opparbeidet seg kunnskap innen kildeskatt på selskaper, skattepliktsvurderinger og filialbeskatning i perioden som ansatt ved Sentralskattekontoret for Utenlandssaker. I den senere perioden i Skatteetaten jobbet han med kontroll av større selskaper innen oljeservice sektoren. I tillegg til Master i rettsvitenskap har Aleksander en Master i skatte- og avgiftsrett ved Handelshøyskolen BI.


Kontakt:

E-post: aleksander.slang@kpmg.no
Telefon: +47 930 01 658
LinkedIn

  • 2016, Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, BI

  • 2011, Master i Rettsvitenskap, Universitet i Oslo

  • 2019 – d.d., KPMG Law Advokatfirma AS, Advokat

  • 2017 – 2019, Skatt vest, Seniorskattejurist

  • 2012 – 2017, Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Skattejurist

  • 2011 – KPMG Law Advokatfirma AS, Trainee