Sofia Ribers

Senior Manager

KPMG i Norge

Sofia er statsautorisert revisor og senior manager i Audit Learning & Development og DPP Audit. Hun har arbeidet i KPMG siden 2008 med revisjon, primært innenfor bank og forsikring. Hennes erfaring dekker både børsnoterte og mindre virksomheter. Siden 2012 arbeider hun med fagarbeid og som forelesere på interne kurs. Sofia har også erfaring fra KPMGs kontorer i London og Stockholm.

Kontakt

E-post: sofia.ribers@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9039
LinkedIn

  • Revisjon
  • Økonomitjenester
  • 2011 MRR, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 2007 Civilekonom, Stockholms Universitet

  • 2005 BA Economics, Politics & International Studies, University of Warwick

  • IFRS

  • 2009 - d.d. KPMG AS

  • 2008 - 2009 KPMG AB