close
Share with your friends
Ørjan Ravna Rørmoen

Ørjan Ravna Rørmoen

Advokat/Manager

KPMG i Norge

Ørjan arbeider i avdelingen for selskapsbeskatning. Han arbeider både med nasjonale og grenseoverskridende problemstillinger og bistår norske og internasjonale selskaper. Bistanden omfatter en rekke områder herunder fusjoner, oppkjøp, restruktureringer og optimalisering, kildeskatt og skatteavtaler samt bistand ved ligning, bokettersyn og klagesaker.

Ørjan har omfattende erfaring med grenseoverskridende transaksjoner og restruktureringer. Han arbeidet seks måneder i KPMG Kinas M&A Outbound-gruppe fra 2017 til 2018. 


Kontakt:
E-post: orjan.ravna.rormoen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9421
LinkedIn

Kompetanseområder
Fusjoner og oppkjøp Internasjonal skatt Overholdelse av internasjonale lover og regler Rådgivning Skatt og avgift Transaksjonsrådgivning
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2014 Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo

Arbeidserfaring
  • 2015 – d.d. KPMG Law Advokatfirma AS, Advokat/Manager

  • 2016 – 2017 KPMG China Advisory, M&A Outbound

  • 2012 – 2014 Traineeopphold hos ulike advokatfirmaer

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere