close
Share with your friends

Martin Rødland

Director

KPMG i Norge

Martin Rødland er advokat i KPMG Law Advokatfirma AS. Han er spesialist i merverdiavgift og har lang og omfattende erfaring med å bistå både selskaper i de fleste bransjer med problemstillinger knyttet til indirekte beskatning. Martin har særlig erfaring knyttet til fast eiendom, men også betydelig erfaring med generelle problemstillinger knyttet til merverdiavgift, herunder å bistå selskaper med bokettersyn fra skatteetaten, samt å rådgi kunder i omstruktureringer/oppkjøp mv.

Kontakt

E-post: martin.rodland@kpmg.no

Telefon: +47 996 06 929

 

Kompetanseområder

Skatt og avgift   Indirekte beskatning   Bygg og anleggsvirksomhet   Fast eiendom   Infrastruktur

Martin Rødland

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2002 - 2006, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Akkreditering

  • 2013, Advokatbevilling

Arbeidserfaring

  • 2008 - 2018, EY Oslo/Kristiansand, Senior Manager

  • 2007 - 2008, Skatt nord Vadsø, skattejurist

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg