Cathrine Husebye Rein

Director

KPMG in Norway

Statsautorisert revisor og director i KPMG. Arbeider i fagavdelingen, med særskilt ansvar for norske tilleggskrav i revisjon. Omfattende erfaring med IFRS, som revisor og rådgiver, fra Finanstilsynets regnskapstilsyn og fra Hydro Energi AS. Lang erfaring med konsolidering, samt restruktureringsprosjekter, herunder fusjoner og fisjoner. Cathrine foreleser på interne kurs i KPMG.

Kontakt

E-post: cathrine.rein@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9246
LinkedIn

Kompetanseområder
Bygg- og anleggsvirksomhet Energi og naturressurser Fornybar energi Revisjon Skipsfart og havner Transport og logistikk Vannkraft
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2004: Statsautorisert revisor, MRR, Handelshøyskolen BI

  • 1999: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH)

Arbeidserfaring
  • 2015 - dd. KPMG AS

  • 2014 - 2015 Hydro Energi AS, Head of Financial Reporting & Tax

  • 2013 - 2014 Finanstilsynet, seniorrådgiver

  • 1999 - 2013 KPMG AS