close
Share with your friends
Tomas Petersen

Tomas Petersen

Senior Associate | People & Change

KPMG i Norge

Tomas har erfaring fra en rekke prosjekter relatert til strategisk organisasjons- og HR-rådgivning, endringsledelse, kultur, organisasjonsutvikling og omstillingsprosesser i forskjellige virksomheter innen bygg og anlegg og samferdsel fra entreprenør-, rådgiver- og byggherresiden og fra både kommunale og statlige virksomheter.

Tomas har kompetanse innen prosjektledelse, fasilitering, pedagogikk og læring, operativ og strategisk HR og grensesnittet organisasjonsutvikling og arbeidsrett. Tomas sitt arbeid med videreutvikling av digitale læringsplattformer har fått ekstern oppmerksomhet som eksempel på innovasjon og beste praksis.

Han har bidratt til utvikling av HR-funksjoner i en rekke virksomheter og har bekledd flere roller rundt implementering av HR-teknologi. Med utgangspunkt i Tomas sin erfaring fungerer han ofte som rådgiver og sparringspartner for ledere som er i endringsprosesser.


Kontakt:
tomas.petersen@kpmg.no
+47 902 25 800
LinkedIn

Kompetanseområder
Endringsledelse Implementering av HR-system Transformasjon av HR-funksjonen
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2015, Master i Human Resource Management, Copenhagen Business School

  • 2014, MBA-emner, University of Wisconsin-Madison, School of Business

Arbeidserfaring
  • 2019 – d.d. KPMG AS, Konsulent

  • 2017 – 2019 Norconsult, HR-prosjektleder og Seniorrådgiver HR

  • 2015 – 2017 Skien kommune, HR-rådgiver