Joachim Charlsen Pande

Advokat / Director

KPMG i Norge

Joachim er advokat i KPMG Vestfold. Han har ti års erfaring fra advokat- og revisjonsbransjen med forretningsjuridisk arbeid med hovedvekt på skatte- og selskapsrettslige spørsmål, særlig med vekt på fusjoner, fisjoner, omorganiseringer, oppkjøp og spørsmål knyttet til ansatte. Han har også arbeidet mye med styrene i private og offentlig eide bedrifter. En særskilt interesse er oppstarts og gründerbedrifter hvor Joachim har jobbet både lokalt og nasjonalt, herunder for Innovasjon Norge. Han har en omfattende erfaring fra kurs- og opplæringsvirksomhet og er en mye brukt foreleser og konferansier.

Kontakt:

E-post: joachim.pande@kpmg.no
Telefon: +47 9581 1223
LinkedIn

 • Fusjoner og oppkjøp
 • Oppstartsselskap
 • Restruktureringstjenester
 • Selge virksomheten
 • Selskapsbeskatning
 • Skatt og avgift
 • Små og mellomstore bedrifter
 • Styring av familiebedrift
 • Tjenester - selskapsadministrasjon
 • Vekst
 • 2002 Cand. Jur. Universitet i Oslo

 • Advokatbevilling

 • 2017 – dd. KPMG AS, advokat/Director

 • 2008 – 2017 EY, advokat

 • 2002 – 2008 Oslo kommune, rådgiver/avdelingssjef/advokatfullmektig