close
Share with your friends
Hans Christian Pretorius

Hans Christian Pretorius

Partner

KPMG i Norge

Hans Christian jobber innen fagområdet cybersikkerhet og har over 20 års erfaring med alle områder av fagfeltet. Dette inkluderer blant annet sikker digitalisering, tjenesteutsetting, deteksjon og hendelseshåndtering samt alle deler av forebyggende og proaktiv sikkerhetsarbeid. Hans Christian har sin spesialkompetanse innen sikkerhetsledelse, sikkerhetsstrategi og policy samt anvendelse av teknologi innen deteksjon. Han har blant annet vært leder for Norges nasjonale CERT (Computer Emergency Respons Center) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon. Han har også innehatt flere sentrale sikkerhetslederjobber i både privat og offentlige organisasjoner. Dette inkluderer blant annet Politiet, Etterretningstjenesten og EVRY. Hans Christian benyttes jevnlig som foredragsholder på ulike leder- og fagfora.

Kontakt

E-post: hans.christian.pretorius@kpmg.no

Telefon: +47 9087 9077

LinkedIn

Kompetanseområder
Analyse av funksjoner Data og analyser Datasikkerhet IT-administrasjon IT-effektivitet IT-organisasjon IT-strategi IT-styring Informasjonsforvaltning Risikoanalyse
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2017, Sjefskurset Forsvarets Høyskole

  • 2004, Master of Management - Audit, Risk Management and Corporate Governance, Handelshøyskolen BI

  • 1998, Hovedfagkurs Informasjonsvitenskap, Universitet i Bergen

  • 1996, Cand.Mag, Informasjonsvitenskap, Sosialøkonomi, Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB

Arbeidserfaring
  • 2014 - 2018, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Avdelingsdirektør Cybersikkerhet

  • 2009 - 2014, EVRY ASA, Vice President Corporate Security Quality & Risk

  • 2007 - 2009, Nordic Energy Services avd. Abu Dhabi, Administration Manager

  • 2004 - 2007, Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), Avdelingsdirektør sikkerhet og kvalitet

  • 2002 - 2004, Forsvarets Etterretningstjeneste, IKT Sikkerhetsansvarlig

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere