close
Share with your friends
Anna Pettersen

Anna Pettersen

Director

KPMG i Norge

Anna har jobbet i KPMG over 10 år og har i alle år vært ansvarlig manager for revisjon av selskaper innen finansbransjen. Forsikringsselskaper herunder livselskaper, skadeforsikringsselskaper og pensjonskasser er Annas kundespesialisering. Hun har utviklet spesialkompetanse for regelverket for forsikringsforetak herunder lover, forskrifter og rundskriv.

Videre har Anna erfaring med IFRS-regnskap og spesielt med IAS 39/ IFRS 4/IFRS 7/ IFRS 13. Kundeporteføljen består også av andre selskaper med tilknytning til finansbransjen - verdipapirfond, fondsforvaltningsselskaper, verdipapirforetak, PE-fond. Videre har hun lang erfaring med kartlegging, vurdering og testing av intern kontroll i finansinstitusjoner både i forbindelse med finansiell revisjon, erklæringer iht internkontrollforskriften og ISAE 3402 type 2-uttalelser om utformingen, implementeringen og måleffektiviteten av intern kontroll.

Gjennom arbeidet i KPMG har Anna utdypet særskilt kompetanse innen skattereglene for de finansinstitusjoner hun hadde ansvar for med spesiell fokus på fritaksmetoden, beskatning av ulike typer av finansielle instrumenter – fond, private equity, derivater - og behandling av forsikringstekniske avsetninger i forsikringsselskapene. Det kan nevnes at Anna er kontaktperson for Norske Pensjonskassers Forening ifm regnskaps- og skatteproblemstillinger og har vært aktiv bidragsyter (foredragsholder) på seminarer i regi av Norske Pensjonskassers Forening.

Hun er ansvarlig for å avholde interne kurs i KPMG med fokus på forsikring og forsikringsselskaper, skriver artikler om ulike problemstillinger innen forsikring, herunder regulatoriske forhold, IFRS 4 Fase 2, Solvency II, som publiseres i Finansnytt, Revisjon&Regnskap og Nordisk Forsikringstidsskrift.

 

Kontakt

E-post: anna.pettersen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9240
LinkedIn

Kompetanseområder
Forsikring Revisjon Økonomitjenester
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2005, Master i Revisjon og Regnskap

Arbeidserfaring
  • 2005 - d.d, KPMG AS

  • 2000 - 2003, PwC, Revisor

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere