Geir Arne er advokat og director i KPMG Law med spisskompetanse på merverdiavgift. Etter fullført juridisk embedtseksamen i 1998 jobbet Geir Arne som førstekonsulent og senere avgiftsrådgiver i fire år hos Skattedirektoratets avgiftsavdeling. Han har tung og bred erfaring fra arbeid med merverdiavgift i de fleste bransjer, både overfor mellomstore og større selskaper/konsern i Norge og utlandet. I tillegg til rådgivning er Geir Arne også ofte involvert ved bokettersyn og annen dialog med avgiftsmyndighetene. I tillegg arbeider Geir Arne med fusjoner og oppkjøp, herunder ved avgiftsmessig due diligence arbeid. Han er også Norges representant for KPMGs globale nettverk av ”VAT knowledge managers", som deler kunnskap om avgiftsregelverket og praksis i ulike land til beste for sine kunder.

Kontakt

E-post: geir.arne.oien@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9328
LinkedIn

 • Bankvirksomhet
 • Detaljhandel
 • Energi og naturressurser
 • Fast eiendom
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Olje og gass
 • Skatt og avgift
 • Skipsfart og havner
 • Transport og logistikk
 • Økonomitjenester
 • 1998: Juridisk embetseksamen (cand jur) fra Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet. Spesialisering Skatterett.

 • Advokatbevilling

 • 2002 - d.d. KPMG Law - Advokat og director

 • 1998 - 2002 Skattedirektoratet. Førstekonsulent/rådgiver