close
Share with your friends

Fritjof Øvrebø

Advokat/Manager

KPMG i Norge

Fritjof Øvrebø tilbyr bistand blant annet innenfor arbeidsrett og teknologi/personvernrett.

Fritjof har variert arbeidsbakgrunn, blant annet hos Personvernombudet i Bergen kommune, egen advokatvirksomhet, fra forsikringsbransjen og som advokat ved LO sin juridiske avdeling.

Fritjof har kompetanse med de fleste spørsmål som kan oppstå i et arbeidsforhold, med alt fra rekruttering, tolkning av arbeidskontrakter, arbeidstidsbestemmelser og konkurranseklausuler, håndtere varsling, påstander om diskriminering, forskjellsbehandling og brudd på fortrinnsrett, til krav om fast ansettelse og bistand i drøftelsesmøter, forhandlingsmøter og ved oppsigelsestvister. Han gir også råd knyttet til innleie, virksomhetsoverdragelse, innsyn i arbeidstakers e-post, gjennomføring av kontrolltiltak og foretar rettslig selskapsgjennomgang (due diligence) hvis det er aktuelt.

På teknologiområdet bistår han med å utarbeide styringssystem, kartlegge og klassifisere informasjon, risikovurdere, gjennomgå løsninger for å ivareta de registrerte sine interesser, hensynta innebygd personvern, sørge for beredskap, vurdere avviksrutiner og gjennomføre revisjoner av systemer for å nevne noe. Dette gjelder hos så vel private som offentlige virksomheter og kan relatere seg til personopplysningsloven, sikkerhetsloven, helselovgivningen, Normen, IKT-forskrifter, NIS-direktivet eller annen særregulering.

Fritjof har vært med å utarbeide sektorvise databehandleravtaler og er en av initiativtakerne til Personvernforumet i Bergen. Han er også medlem i KPMG sitt NIS Directive Working Group, foruten selskapet sin nasjonale faggruppe for arbeidsrett.

Fritjof er proaktiv og løsningsorientert slik at du kan møte dine utfordringer på best mulig måte.

Kontakt

Epost: fritjof.ovrebo@kpmg.no

Telefon: +47 4768 5453

LinkedIn

Kompetanseområder

Analyse av funksjoner Analyseegenskaper Big data-teknologi Data og analyser Datatransformasjon Effektiv drift Produktivitetsforbedringer Prosessforbedring Prosessomlegging Risikoanalyse
Fritjof Øvrebø

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2000 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

  • 1998 Computer Law, Information Technology, Bio Ethics, Western Sydney University

  • 1993 Økonomi og administrasjon, Høgskolen på Vestlandet

Arbeidserfaring

  • 2018 - d.d, KPMG Law Advokatfirma, Advokat/Manager

  • 2017 - 2018 Bergen kommune, Personvernombudet, Juridisk Rådgiver

  • 2011 – 2017 Landsorganisasjonen i Norge, advokat og leder juridisk distriktskontor

  • 2010 - 2011 Advokat Fritjof Øvrebø, egen advokatpraksis

  • 2002 - 2010 Tryg Forsikring, Advokatfullmektig og gruppeleder

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg