Fritjof Øvrebø | KPMG | NO
close
Share with your friends

Fritjof Øvrebø

Advokat/Manager

KPMG i Norge

Fritjof Øvrebø er advokat/manager i Law. Her arbeider han spesielt med rådgivning innenfor arbeidsrett og teknologi/personvernrett.

Han har lang og variert arbeidserfaring, blant annet hos Personvernombudet i Bergen kommune og som advokat ved LO sin juridiske avdeling. Han har derfor praktisk erfaring med de fleste arbeidsgiverspørsmål, og fra når arbeidsforholdet starter til det avsluttes.

Eksempler er arbeidskontrakter, arbeidstid, ferie, lønn, varsling, HMS, arbeidsmiljø, informasjon, kontrolltiltak, varsling, permisjon, diskriminering, fortrinnsrett, fast ansettelse, innleie, likebehandling, virksomhetsoverdragelse, konkurranseklausuler, overtallighet, opphør, drøftelsesmøter, forhandlingsmøter og håndtering av prosesser.

Innenfor personvernvern og informasjonssikkerhet har han tilsvarende erfaring med å kartlegge og klassifisere informasjon, vurdere risiko og personvernkonsekvenser, oppfylle rettigheter til de registrerte (eksempelvis informasjon, innsyn, sletting, dataportabilitet, begrenset behandling, protestere, forhold til automatiserte avgjørelser med videre) til innebygd personvern, overføringsgrunnlag, spørsmål om databehandler eller felles behandlingsansvar, håndtere avvik, ha beredskap, utføre tiltak, foruten revidere, sette strategi og ikke minst å ha et effektivt styringssystem.

Fritjof er proaktiv og løsningsorientert. Han drar gjerne veksler på KPMG sitt nettverk og omfattende kompetanse slik at du kan møte dine utfordringer på en best mulig måte.

Kontakt

Epost: fritjof.ovrebo@kpmg.no

Telefon: +47 4768 5453

LinkedIn

Kompetanseområder

Analyse av funksjoner Analyseegenskaper Big data-teknologi Data og analyser Datatransformasjon Effektiv drift Produktivitetsforbedringer Prosessforbedring Prosessomlegging Risikoanalyse

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2000, Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

  • 1998, Computer Law, Information Technology, Bio Ethics, Western Sydney University

  • 1993, Økonomi og administrasjon, Høgskolen på Vestlandet

Akkreditering

  • 2010, Advokatbevilling

Arbeidserfaring

  • 2018 - d.d, KPMG Law Advokatfirma, Advokat/Manager

  • 2017 - 2018, Bergen kommune, Personvernombudet, Juridisk Rådgiver

  • 2011 - 2017, Landsorganisasjonen i Norge, Advokat og leder juridisk kontor

  • 2010 - 2011, Advokat Fritjof Øvrebø, egen advokatpraksis

  • 2002 - 2010 Tryg Forsikring, Advokatfullmektig og gruppeleder

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg