Halvor Oseid | KPMG | NO
close
Share with your friends

Halvor Oseid

Director, Advisory

KPMG in Norway

Halvor Oseid er jurist og KPMG Advisorys spesialist innen offentlige IKT-anskaffelser, forhandlingskompetanse og kontraktsoppfølging. Oseid har 15 års erfaring fra offentlige og private anskaffelser og kontraktsforhandlinger, spesielt anskaffelse og kontraktsoppfølging av IKT-løsninger og personvernspørsmål. Halvor har mer enn 15 års erfaring fra oppdrag med juridiske problemstillinger knyttet til IKT-kontrakter, som statens standardavtaler (SSA), Den norske Dataforenings standarder (som PS2000) og IKT-Norges standardkontrakter. Halvor var prosjektleder for revisjon og utvikling av Statens standardavtaler i to år. Halvor har ledet store IKT-anskaffelser, helt fra mulighetsstudie/behovskartlegging, videre til kontraktsstrategi, utarbeidelse av konkurransedokumenter og kravspesifikasjoner, evaluering, forhandlinger og frem til underskrevet avtale. Han har også vært engasjert i den juridiske rådgivning og kontraktsoppfølging av IKT prosjekter. Med sin rettsinformatiske og informasjonsrettslige bakgrunn og arbeidserfaring har han meget god innsikt i IKT. Det gjør han i stand til å bistå utviklingen av gode krav- og behovsspesifiseringer og kunne samhandle godt med flerfaglige team. Ved å forstå det tekniske området, håndterer han hele konkurransegrunnlaget og anskaffelsesprosessen.

Kontakt

E-post: halvor.oseid@kpmg.no
Telefon: +47 9575 9362

Kompetanseområder

Effektiv drift Internasjonale markeder Logistikk og post Nasjonale markeder Rådgivning Transport og logistikk

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 1994: Cand.jur, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

  • 2014- dd. Director KPMG

  • 2006-2013 Partner Management-IT AS

  • 1999-2006 Seniorrådgiver Statskonsult (Difi)

  • 1995-1998 Rådgiver toll og avgiftsdirektoratet

  • 1994-1995 Konsulent Datatilsynet

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg