close
Share with your friends

Halvor Oseid

Director, Advisory

KPMG i Norge

Halvor Oseid er jurist og KPMG Advisorys spesialist innen offentlige IKT-anskaffelser, forhandlingskompetanse og kontraktsoppfølging. Oseid har 15 års erfaring fra offentlige og private anskaffelser og kontraktsforhandlinger, spesielt anskaffelse og kontraktsoppfølging av IKT-løsninger og personvernspørsmål.

Halvor har mer enn 15 års erfaring fra oppdrag med juridiske problemstillinger knyttet til IKT-kontrakter, som statens standardavtaler (SSA), Den norske Dataforenings standarder (som PS2000) og IKT-Norges standardkontrakter. Halvor var prosjektleder for revisjon og utvikling av Statens standardavtaler i to år.

Halvor har ledet store IKT-anskaffelser, helt fra mulighetsstudie/behovskartlegging, videre til kontraktsstrategi, utarbeidelse av konkurransedokumenter og kravspesifikasjoner, evaluering, forhandlinger og frem til underskrevet avtale. Han har også vært engasjert i den juridiske rådgivning og kontraktsoppfølging av IKT prosjekter.

Med sin rettsinformatiske og informasjonsrettslige bakgrunn og arbeidserfaring har han meget god innsikt i IKT. Det gjør han i stand til å bistå utviklingen av gode krav- og behovsspesifiseringer og kunne samhandle godt med flerfaglige team. Ved å forstå det tekniske området, håndterer han hele konkurransegrunnlaget og anskaffelsesprosessen.

 

Kontakt

E-post: halvor.oseid@kpmg.no
Telefon: +47 9575 9362

Kompetanseområder

Effektiv drift Internasjonale markeder Logistikk og post Nasjonale markeder Rådgivning Transport og logistikk
Halvor Oseid

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 1994, Cand.jur, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

  • 2014 - d.d, KPMG AS, Director

  • 2006 - 2013, IT AS, Partner Management

  • 1999 - 2006, Statskonsult (Difi), Seniorrådgiver

  • 1995 - 1998, Toll- og avgiftsdirektoratet, Rådgiver

  • 1994 - 1995, Datatilsynet, Konsulent

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg