close
Share with your friends

Hans Kristian Nygaard

Advokat/ Director

KPMG i Norge

Hans Kristian er advokat og spesialist i skatterett og jobber også med selskapsrettslige og regnskapsrettslige spørsmål. Han jobber hovedsakelig med etablering og reorganisering av selskapsstrukturer nasjonalt og internasjonalt, herunder planlegging av optimal struktur, hybride strukturer, integrasjon av virksomheter, fusjoner og fisjoner, salg av eiendeler, funding og kapitalisering, fiansiering, investeringer, egenkapitalinstrumenter, gjeldsinstrumenter, hybride instrumenter, derivater, filialer, gjennomskjæring, skattekonsolideringer, verdipapirer samt virksomheter innenfor telecom, fast eiendom, forsikring, bank og Industri. Hans Kristian er godkjent sensor på Masteravhandlinger innenfor fagområdet skatterett ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Foreleser i skatterett for Masterstudenter som skal ta eksamen ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (Treider), Foreleser i skatterett for Masterstudenter som skal ta eksamen ved NHH og BI, revisjon og regnskap (KPMG) Holder jevnlig seminarer for KPMG-kunder og KPMG-ansatte om skatterettslige temaer. Har holdt forelesning om Egenkapitaltransaksjoner i regi av Revisorforeningen.

Kontakt

E-post: hans.kristian.nygaard@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9229
LinkedIn

Kompetanseområder

Bankvirksomhet Effektiv drift Fast eiendom Forsikring Industriell produksjon Juridiske tjenester Skatt og avgift Tax strategies Telekommunikasjon Økonomitjenester
Hans Kristian Nygaard

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2004 - Master i finans, NHH (uferdig) Fordypning i å analysere finansielle spørsmål i virksomheter

  • 1999 - Master i regnskap og revisjon, NHH, 1999 (HRS) Fordypning i regnskapsregler, revisjon og finansfag

  • 1997 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (Juridisk embetseksamen) Juridisk embetseksamen med spesialisering i skatterett

Akkreditering

  • Advokatbevilling

Arbeidserfaring

  • 2004 – dd. KPMG Law Advokatfirma AS Advokat / advokatfullmektig

  • 2002 – 2004 Oslo likningskontor - Skattejurist

  • 2000 - 2002 Oslo fylkesskattekontor - Skatterevisor

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg

  • Oslo, NO