Regine Mo

Advokatfullmektig / Senior

KPMG i Norge

Regine er advokatfullmektig i KPMG Law Advokatfirma, og er en del av GCMS-teamet under Corporate Tax. Regine spesialiserte seg innenfor skatterett og selskapsrett på jusstudiet, og bistår norske og internasjonale kunder innen hovedsakelig selskapsskatterett.

Kontakt

E-post: regine.mo@kpmg.no

Telefon: +47 928 69 686

LinkedIn

 

Kompetanseområder

Skatterett   Selskapsrett   Rådgivning

  • 2018, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2012, Årsstudium i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen

  • 2018 – d.d., KPMG Law Advokatfirma AS, advokatfullmektig

  • 2016 – 2018, Frende Skadeforsikring AS, forsikringsrådgiver