Anne Kristin Meyer

Anne Kristin Meyer

Advokat / Senior Manager

KPMG i Norge

Anne Kristin har bred erfaring som forretningsjuridisk rådgiver med særlig erfaring innen fagfeltene skatte- og avgiftsrett, regnskap, arbeidsrett og kontraktsrett. Hun yter bistand til store og mindre foretak, samt generell skatterettslig rådgivning til privatpersoner. I tillegg har hun bred erfaring med revisjon av kontrakter for offentlige og private foretak.

Anne Kristin har allsidig og lang erfaring fra offentlig forvaltning, med hovedvekt på etterforsking av økonomisk kriminalitet, hovedsakelig innen skatte- og avgiftslovgivningen, samt andre typer lovbrudd som bedrageri, korrupsjon og økonomisk utroskap. Hun har hatt begrenset politimyndighet, hvilket medførte ansvar for etterforsking av straffesaker, herunder gjennomføring av politiavhør og deltagelse ved ransaking, beslag og gjennomgang av bevismateriale.

Som tidligere seniorskattejurist i Skatt vest, avdeling for Skattekriminalitet, har Meyer også lang erfaring fra tverrfaglig teamarbeid med større og kompliserte skatte- og avgiftssaker innen norsk og internasjonal beskatningsrett. Hun har utarbeidet vedtak i forvaltningssaker, forberedt anmeldelser og vært partsrepresentant for staten i rettssaker.

Anne Kristin har også prosedyreerfaring innen ulike rettsområder, herunder pengekrav, kontraktsrett og erstatningsrett.


Kontakt:
E-post: anne.kristin.meyer@kpmg.no
Telefon: + 47 9520 5350
LinkedIn

Kompetanseområder
Forespørsel fra skattemyndighetene ifbm bokettersyn Internasjonal skatt Internprising Juridiske tjenester Megling Selskapsbeskatning Skatt og avgift Små og mellomstore bedrifter Tvister
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 1999 Høyere revisorstudium, Norges Handelshøyskole

  • 1997 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

Akkreditering
  • Advokatbevilling

Arbeidserfaring
  • 2016 – dd. KPMG Law Advokatfirma AS, Advokat/Senior Manager

  • 2013 – 2016 Visma Advokater AS, Advokat/advokatfullmektig

  • 2011 – 2013 Vest politidistrikt, Økonomiavsnittet, Jurist/bistandsrevisor

  • 2007 – 2011 Skatt vest, Skattekrimenheten i Bergen, Seniorskattejurist

  • 1999 – 2007 Bergen ligningskontor, Skattejurist

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere