Thomas L'orange

Director

KPMG in Norway

Thomas jobber som Director i tjenesteområdet Deal Advisory. Hans primære arbeidsoppgaver er prosjektleder innen finansiell due diligence (kjøper og selger), IPO-prosesser, verdivurderinger og merverdiallokeringer (PPA - Purchase Price Allocations). Thomas har vært involvert i en rekke transaksjoner både nasjonale og internasjonale selskaper, samt flere ulike bransjer, herunder kraft, varehandel, telekom, IT, helse, Bygg & anlegg og olje & gass. Før KPMG jobbet Thomas som Group Financial Controller i Active 24 AS i 6 år. I denne jobben var Thomas ansvarlig for all finansiell rapportering, internrevisjon og kontroll av datterselskap, i tillegg til å være medlem av selskapets due diligence team.

Kontakt

E-post: thomas.lorange@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9191
LinkedIn

  • Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Detaljhandel
  • Energi og naturressurser
  • Helse og omsorg
  • Olje og gass
  • Rådgivning
  • Telekommunikasjon
  • Bachelor of Business Administration, University of Arizona, USA, 1998-2001

  • 2007 - dd. KPMG AS, Director

  • 2001 - 2007 Active 24 ASA