Svein Arthur Lyngroth

Svein Arthur Lyngroth

Partner, Audit

KPMG i Norge

Svein Arthur er statsautorisert revisor og People Partner i Audit Oslo. Svein Arthur bringer med seg 20 års erfaring fra finansiell revisjon, internrevisjon og rådgivning. Han har de siste 15 årene hatt hovedfokus på bank og finansnæringen, men har også jobbet med større kunder innefor energi, kjemisk industri, produksjon, handel m.m. De siste 8 årene har Svein Arthur jobbet med både finansiell og operasjonell revisjon. Denne kombinasjonen har gitt god innsikt i både regulatoriske forhold, regnskapsregler, kredittrisiko samt risikostyring og intern kontroll. Fra 2009 til 2012 var Svein Arthur Revisjonssjef i DNB. I DNB hadde han ansvaret for finansiell og operasjonell revisjon av storkundeområdet og internasjonal virksomhet. Svein Arthur har gjennom sin rolle som spesialist på regnskapsføring av finansielle instrumenter vært involvert i revisjonen av et stort antall kunder innenfor ulike sektorer og industrier.

Kontakt

E-post: svein.lyngroth@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9053
LinkedIn

Kompetanseområder
Bankvirksomhet Biovitenskaper Fast eiendom Forsikring Industriell produksjon Investeringer Legemidler Revisjon Rådgivning Økonomitjenester
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2009 Certificate in Financial Energy Analysis, Norges Handelshøyskole

  • 2002 Executive MBA, ENPC/ University of Edinburgh

  • 1998 Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole

Arbeidserfaring
  • 2012 - dd. KPMG, Partner

  • 2009 - 2012 DNB, revisjonssjef

  • 1998 - 2009 KPMG, revisor

  • 1994 - 1998 Grimsrud & Co, revisor

  • 1993 - 1994 Oslo Kommunerevisjon, revisor

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere