close
Share with your friends
Mona Kristin Lien

Mona Kristin Lien

Audit

KPMG i Norge

Mona er director og statsautorisert revisor. Hun har over 16 års erfaring fra revisjon av alt fra større internasjonale konsern til nyetablerte virksomheter, og har de siste årene hatt særlig fokus på bransjer som shipping og farmasi. Mona har også bred erfaring med revisjon av ideelle organisasjoner, og da spesielt større humanitære hjelpeorganisasjoner. Erfaringen omfatter områder som restrukturering, konsolidering- og konsernregnskap, IFRS, bransjespesifikke skatte- og avgiftsmessige spørsmål og særattestasjon av tilskuddsfinansierte prosjekter. Mona er IFRS akkreditert og er fagansvarlig for GRS for Ideelle organsisasjoner.

Kontakt

E-post: mona.lien@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9187
LinkedIn

Kompetanseområder
Biokjemikalier Kjemikalier og ytelsesteknologi Konsulent- og forretningstjenester Legemiddelproduksjon Revisjon Skipsfart og havner Transport og logistikk Veldedige og ideelle organisasjoner
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2002: Statusautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 2002: Statusautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 1999: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH)

Arbeidserfaring
  • 1999 - dd. KPMG AS. Director fra 2015

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere