Knut Lakså

Senior Manager

KPMG i Norge

Knut har bred internasjonal erfaring fra bistand og politikkutvikling. Han har bodd og jobbet flere år i Brasil, Midtøsten og Mosambik, hvor han hovedsakelig har jobbet for Utenriksdepartementet og Norad. Hans hovedområder er prosjektledelse, næringsutvikling, olje og gass, godt styresett, menneskerettigheter og klima/miljø.

Knut har jobbet mye med strategiprosesser og utredninger innen offentlig sektor, og var blant annet redaktør på Stortingsmelding 35 (2014-2015) "Sammen om Jobben" for Utenriksdepartementet. Meldingen omhandlet hvordan norsk bistand skal styrke næringsutvikling, og sammenfallende bruk av virkemidler for bistand/næringsutvikling og virkemidler for fremme av norsk næringsliv. I ettertid var Knut hovedansvarlig for å opprette Norads nye støtteordning for bedrifter – Enterprise Development for Jobs.

Knut har også lang fartstid innen utenrikstjenesten, og har tilbragt flere år i Brasil, Midtøsten og Mosambik. I Palestina jobbet han på Det norske representasjonskontoret til de palestinske selvstyremyndighetene. Her var han programansvarlig for norsk bistand til styresett og menneskerettigheter. I Mosambik jobbet han på den norske ambassaden med et særlig ansvar for norsk petroleumssamarbeid (Olje for utvikling), samt oppfølging og dialog med norsk næringsliv innen olje og gass.

Knut har også lang erfaring med frivillige organisasjoner, og har jobbet både i flere frivillige organisasjoner i tillegg til å ha jobbet i flere år for Norad med ulike støtteordninger for sivilt samfunn. I den sammenheng har Knut vært med å opprette flere nye støtteordninger, og har også bistått i utarbeiding av systemer for partnersjekk og organisasjonsgjennomganger. Knut er del av KPMG-IDAS' team for næringsutvikling, og har bl.a. bistått Fisk for Utvikling (UD/Norad) med kartlegging av muligheter for næringsutvikling under nye bilaterale samarbeid med Ghana og Colombia. Knut har også gjort oppdrag for NHO, knyttet til utredning av bærekraftsmålene og virkemidler for næringsutvikling.

Knut har en MA-grad i sosialantropologi, og er flytende i portugisisk, engelsk og norsk.


Kontakt:
knut.laksa@kpmg.no
+47 9718 0908
LinkedIn

 • Bedriftsrådgivning
 • Filantropi
 • Gransking
 • Risikostyring
 • Rådgivning
 • Små og mellomstore bedrifter
 • Strategiutvikling og -implementering
 • 2017 – dd. KPMG AS, Senior Manager

 • 2015 – 2017 Norad (Seksjon for næringsutvikling), seniorrådgiver

 • 2014 – 2015 Utenriksdepartementet (Næringspolitisk seksjon), seniorrådgiver

 • 2011 – 2014 Den norske ambassaden i Maputo, Mosambik, ambassadesekretær

 • 2008 – 2011 Norad (Avdeling for sivilt samfunn), seniorrådgiver

 • 2004 Mastergrad sosialantropologi, Universitetet i Oslo

 • 2002 Cand.mag. sosiologi/sosialantropologi/portugisisk, Universitetet i Oslo

 • 1996 ex. phil./statsvitenskap, NTNU