close
Share with your friends
Heidi Lombnes

Heidi Lombnes

Director

KPMG i Norge

Heidi jobber innenfor fagområdet gransking og contract compliance. Hun har gjennomført mange granskinger, faktaundersøkelser og kontraktsgjennomganger innenfor ulike bransjer som olje & gass, energi, næringsmiddel og bygg- og anlegg. Sakene har blant annet vært overfakturering, brudd på lønns- og arbeidsvilkår, misligheter i innkjøpsfunksjonen, underslag, korrupsjon og interessekonflikter. Hun har også hatt saker knyttet til insurance claims.

Heidi har internasjonal erfaring og vært utestasjonert i fem år i Tyskland og England, i tillegg til å hatt oppdrag i Irak, Libanon, Nepal og Slovakia.

Heidi er siviløkonom med nær 20 års ledererfaring fra energisektoren og prosjektorganisasjoner, og har bred erfaring innen virksomhetsstyring, økonomistyring og regnskap, fra små til store divisjoner og selskaper. Hun har erfaring med oppfølging av større byggeprosjekter, små vedlikeholdsprosjekter, prosjektfinansiering, verdivurderinger og investeringsanalyser, selskapsetableringer og nedbemanningsprosesser. Heidi har for øvrig jobbet mye med prosessforbedringer og effektivisering av systemer og rutiner knyttet til økonomifunksjonen og prosjekter. Heidi har hatt flere styreverv i Norge og Storbritannia.


Kontakt:
E-post: heidi.lombnes@kpmg.no
Telefon: +47 9506 0716
LinkedIn

Kompetanseområder
Energi og naturressurser Gransking Gransking og compliance Myndigheter og offentlig sektor Risikorådgivning Risikostyring Rådgivning
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 1997: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH) Spesialisering: Regnskap og international business

Arbeidserfaring
  • 2016 - d.d.: KPMG AS, Senior Manager Advisory, Forensics

  • 2012 - 2016: Statnett SF, Økonomisjef

  • 2011 - 2012: Norsk Folkehjelp, CFO

  • 1998 - 2011: Statkraftkonsernet (Statkraft i Norge, Tyskland og UK), Trainee, Økonomisjef, Finance Manager, Finance Director, styremedlem og company secretary i ulike datterselskap

  • 1997 - 1998: Einar Stange AS, økonomiansvarlig

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere