close
Share with your friends
Anne Marie Lossius

Anne Marie De Fransisco Lossius

Manager

KPMG i Norge

Anne Marie er en engasjert organisasjonsutvikler og har 14 års erfaring med utviklingsprosjekter og ledelse av endringer fra statlig og kommunal sektor, samt små- og mellomstore private virksomheter.

Anne Marie er analytisk og jobber strukturert for å bistå organisasjonen fra nåværende situasjon til ønsket fremtidig tilstand. Hun er pådriver og gjennomfører fra utredning og strategisk analyse til implementert løsning, gevinstrealisering og evaluering.

Hun tar hensyn til helhet og detaljer, og involverer tidlig kunnskapsmedarbeidere, berørte parter og øvrige interessenter. Anne Marie brenner for å sikre samhandlingsarenaer, for deling, samskaping og kontinuerlig læring og utvikling som bidrar til å forbedre organisasjonens tjenester og effektivitet. Hun har en nysgjerrig og lyttende kommunikasjonsform som åpner for kryssfunksjonelt samarbeid, eierskap, nytenkning og innovasjon.

Anne Marie har flere års erfaring med å lede program og utviklingsprosjekter, endringsledelse, management consulting, og lederstøtte gjennom ledelsesutvikling, ledergruppeutvikling, fasilitering av strategiske beslutningsprosesser og veiledning.

Kontakt

E-post: anne.marie.lossius@kpmg.no

Telefon: +47 4692 3581

LinkedIn

Kompetanseområder
Ledelse av organisasjonsendring Talentutvikling
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2015, Program- og flerprosjektledelse, NTNU

  • 2010, Prosjektledelse, Høgskolen i Østfold

  • 2007, Hovedfag i psykologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), spesialisering: Organisasjonsutvikling

Arbeidserfaring
  • 2018 - d.d, KPMG AS, Manager Advisory

  • 2011 - 2018, Statens vegvesen - Vegidrektoratet, Seniorrådgiver organisasjonsutvikling

  • 2009 - 2011, Ski kommune, Program- og prosjektleder

  • 2008 - 2009, NAV Drift og utvikling, Rådgiver

  • 2004 - 2007, NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, Rådgiver

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere