Andreas Loga

Manager

KPMG i Norge

Andreas er utdannet siviløkonom og revisor. Han startet i KPMG i 2013 og arbeider nå som Manager i KPMG AS i Oslo. Han har erfaring fra revisjon av store og mellomstore bedrifter innen ulike bransjer, med særlig hovedvekt på Retail og Automotive.

Gjennom sitt arbeid har Andreas opparbeidet seg bred erfaring innen handel og detaljvirksomhet, samt engros til detaljister. Andreas har også særdeles god kunnskap og erfaring av ekstern revisjon av bilimportører og bilforhandlere. Andreas har også jobbet mye med avgiftsmessig behandling for flere bilimportører og forhandlere.

Andreas har god kunnskap om regnskapsreglene for både NGAAP og IFRS.

Videre har Andreas erfaring fra flere fusjons- og oppkjøpsprosesser, herunder konsernfusjoner, omvendt mor/datter fusjoner, transaksjoner og PPA. 

Andreas er mye involvert i bruk av Data & Analytics (D&A) i revisjonen, særlig gjennom KPMG sitt dataanalyseverktøy KAAP. Gjennom dette har han opparbeidet seg en god forståelse for transaksjonsflyten for ulike selskaper og regnskapssystemer. Han har også bistått med utforming av rapporteringsverktøy for virksomhetsstyring, benchmarking, rapportering og internkontroll, ved bruk av Power BI. 

Andreas tilhører KPMGs globale bransjegruppe innenfor Automotive og er en aktiv bidragsyter til KPMGs årlige bilseminar.

Kontakt:

E-post: andreas.loga@kpmg.no

Telefon: +47 4063 9254

LinkedIn

 • Bilindustri
 • Detaljhandel
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Revisjon
 • Skatt og avgift
 • 2015 - 2016, Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole

 • 2008 - 2013, Siviløkonom, Norges Handelshøyskole

 • Statsautorisert revisor

 • IFRS akkreditert

 • 2018 - d.d, KPMG AS, Manager

 • 2015 - 2018, KPMG AS, Senior revisor

 • 2013 - 2015, KPMG AS, Revisjonsmedarbeider