Anders H. Liland | KPMG | NO
close
Share with your friends

Anders H. Liland

Partner/ advokat

KPMG i Norge

Anders er advokat og arbeider hovedsakelig med norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og M&A. Hans erfaring omfatter rådgivning ved kjøp og salg av virksomheter, fusjoner og fisjoner, organisering av virksomhet samt løpende bistand knyttet til skatt- og selskapsrett. Anders har bred erfaring med håndtering av skattesaker ovenfor skattekontorene, klagesaker og rettssaker. Anders prosederte den såkalte "Trinc & Trag-saken" for Høyesterett, en sak om skatteplikt på norsk sokkel for et riggeiende utenlandske selskap. Han gir råd om hvordan organisere skattefunksjonen internt i virksomheten. Han har skrevet boken ”Fusjon og fisjon av selskaper” (2016) og er medforfatter til en rekke skattebøker, så vel som forfatter av en rekke artikler innen skatt og selskapsrett. Fra 1988 til 1990 var han medlem av det såkalte ”Aarbakke-utvalget” som utredet grunnlaget for skattereformen i Norge i 1992. Anders er anerkjent som en av Norges fremste på sitt spesialområde.

Kontakt

E-post: anders.liland@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9188
LinkedIn

Kompetanseområder

Fusjoner og oppkjøp Internasjonal skatt Internprising Juridiske tjenester Rådgivning Selskapsbeskatning Skatt og avgift Tjenester - restrukturering av skatt Transaksjonsrådgivning

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 1982: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Akkreditering

  • Advokatbevilling

Arbeidserfaring

  • 1993 – dd. Advokat/partner, KPMG Law Advokatfirma AS

  • 1990 – 1992 Advokat, Advokatfirmaet BA-HR

  • 1986 – 1990 Byråsjef/ lovrådgiver, Finansdepartementet

  • 1985 – 1986 Dommerfullmektig, Asker og Bærum herredsrett

  • 1982 – 1985 Konsulent/byråsjef, Finansdepartementet

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg

 

Forespørsel

 

Send inn