close
Share with your friends

Vivi Kristensen

HR-/ kompetansedirektør

KPMG i Norge

Vivi leder KPMGs HR-avdeling og har mer enn 20 års erfaring som fagspesialist, mellomleder og øverste leder av HR-avdelinger i større organisasjoner i ulike bransjer. Denne erfaringen fra HR stabsroller suppleres med 6 år som linjeleder med omfattende personal- og budsjettansvar. Vivi har betydelig erfaring med å bygge opp og lede effektive HR-team med vekt på kundefokus og forretningsforståelse. Hun har ledet prosesser med organisatoriske endringer og tilpasninger, omfattende restruktureringer og nedbemanninger, i flere organisasjoner, hvor reorientering og endringsledelse har vært sentralt. Videre har Vivi utviklet, implementert og driftet program for kompetansekartlegging, karriereplaner, medarbeider- og lederutvikling, succession planning og management audits. Hun har betydelig erfaring med kartlegging av medarbeidertilfredshet gjennom flere års arbeid på leverandørsiden i et større analyseinstitutt.

Kontakt

E-post: vivi.kristensen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9165
LinkedIn

Bilde av Vivi Kristensen

Utdanning og kvalifikasjoner

  • Cand.mag med Personalutvikling og Ledelse fra HiL

  • Økonomi fra BI i fagkretsen

  • Enkeltemner i markedsføring (NMH) og jus (UiO).

Arbeidserfaring

  • 2006 - dd: KPMG AS. HR-direktør fra 2009

  • 2002 - 2006: HR-direktør. Sodexo AS i Norge og Danmark

  • 1999 - 2002: Personalsjef. Partena AS

  • 1995 - 1999: COO / produksjonssjef. Scan-Fact AS

  • 1992 - 1999: Intervjuleder. Scan-Fact AS

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg