close
Share with your friends
Veronica S. Kvinge

Veronica S. Kvinge

Senior Manager

KPMG i Norge

Veronica startet i KPMG i januar 2019. Hun kom fra BKK AS hvor hun har hatt ulike roller som prosjektleder siden 2008, innen bl. a. internrevisjon, oppfølging av eierskap, samt forretningsutvikling og strategi. Hun har også over 6 års erfaring med oppfølging av ulike styreverv på vegne av BKK. Sommeren og høsten 2017 ledet Veronica konsernrevisjonen i BKK. Fra 2004 til 2008 jobbet hun fire år ved en markedsavdeling i Konkurransetilsynet, bl. a. med transportsektoren, kraftmarkedet og fiskeribransjen. Veronica er sertifisert internrevisor og prosjektleder, og er medlem av IIA Norges nettverk for misligheter.

Kontakt

E-post: veronica.kvinge@kpmg.no

Telefon: +47 958 55 055

LinkedIn

 

Kompetanseområder

Forretningsutvikling og innovasjon, Prosjektledelse, Compliance, Internrevisjon, Internkontroll, Risikostyring, Fornybar energi, Elektrifisering av transport, Fusjoner og oppkjøp, Konkurranseloven, Kraftmarkedet

Kompetanseområder
Fusjoner og oppkjøp Innovasjon Internrevisjon Revisjon Risikostyring
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2018, Diplomert internrevisor ved Handelshøyskolen BI

  • 2004, Siviløkonom og Cand Oecon ved Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering i samfunnsøkonomi

Akkreditering
  • 2018, Certified Internal Auditor (CIA)

  • 2017, Prince2 Practitioner

  • 2017, Prince2 Foundation

Arbeidserfaring
  • 2019 - d.d, KPMG AS, Senior Manager i Advisory

  • 2016 - 2019, BKK AS, Spesialrådgiver internrevisjon

  • 2017, BKK AS, Fungerende konsernrevisjonssjef

  • 2013 - 2016, BKK Produksjon, Rådgiver innen internasjonal vannkraft

  • 2008 - 2013, BKK AS, Rådgiver - Forretningsutvikling og strategi

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere