close
Share with your friends

Torgrim Kloster

Advokat / Senior Manager

KPMG i Norge

Torgrim Kloster er advokat og Senior Manager i KPMG Law Advokatfirma AS. Han er tilknyttet firmaets faggruppe for EU/EØS-rett, og han arbeider hovedsakelig med anskaffelses-, kontrakts- og IKT-rettslige problemstillinger, både for offentlige klienter, men også private klienter i inn- og utland. Torgrim har omfattende erfaring med representasjon og rådgivning ved tvister innen nevnte rettsområder. Han har også jobbet mye med rådgivning tilknyttet forberedelse og gjennomføring av konkurranser om offentlige kontrakter, og da særlige komplekse IKT-kontrakter. Sistnevnte omfatter bl.a. anskaffelses- og kontraktsrettslig veiledning ved kravspesifisering, utarbeidelse av kontraktsvilkår, vurderinger av adgangen til å benytte anskaffelsesrettslige unntaksbestemmelser, juridiske vurderinger av både tilbud og oppdragsgiveres evalueringer samt generell rådgivning om rettslige og kommersielle muligheter og begrensninger innenfor regelverket for offentlige anskaffelser.

Kontakt

E-post: torgrim.kloster@kpmg.no

Telefon: +47 4063 4512

LinkedIn

Torgrim Kloster

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2008, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Akkreditering

  • 2014, Advokatbevilling

Arbeidserfaring

  • 2019 - d.d., KPMG Law Advokatfirma AS, Advokat

  • 2016 - 2019, Skattedirektoratet, Juridisk og anskaffelsesfaglig seniorrådgiver

  • 2012 - 2016, KPMG Law Advokatfirma AS, Advokat

  • 2010 - 2012, Konserninnkjøp i Oslo kommune, Juridisk rådgiver

  • 2008 - 2010, Politiets data- og materielltjeneste, Juridisk rådgiver

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg