close
Share with your friends
Sindre Kleive

Sindre Kleive

Advokat / Manager

KPMG i Norge

Sindre jobber spesialisert med nasjonal og internasjonal skatterett, avgiftsrett og selskapsrett. Innenfor disse områdene bistår han både store og mindre foretak, med bl.a. skatterådgivning, omorganiseringer, incentivordninger for ansatte, Due Diligence ved oppkjøp/salg, klagesaker innen skatte- og avgiftsområdet mv.

Sindre har også erfaring innen andre forretningsjuridiske områder som bl.a. eiendomstransaksjoner, kontraktsbistand, styreansvar mv.

Som advokat har Sindre også jobbet med sivile tvistesaker og forliksforhandlinger innenfor en rekke rettsområder, herunder mangelskrav etter avhendingsloven, kjøpsloven, bustadoppføringsloven, håndverkertjenesteloven, pengekrav, erstatningskrav, , saker om fast eiendoms rettsforhold, skattesaker for domstolene mv.

Siden 2015 har Sindre også vært sensor ved Det juridiske fakultet ved UiB, og sensurerer masteroppgaver innen skatterett, selskapsrett og kontraktsrett.


Kontakt:
E-post: sindre.kleive@kpmg.no
Tlf: +47 4163 5297
LinkedIn

Kompetanseområder
Due diligence, skatteforhold Fusjoner og oppkjøp Internprising Skatt og avgift Tjenester - restrukturering av skatt Tvister
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2013 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • Spesialisering: Nasjonal og internasjonal skatterett, merverdiavgiftsrett og selskapsrett

2016 Advokatbevilling
  • 2016 – d.d. KPMG Law Advokatfirma AS, Advokat / Manager

  • 2013 – 2016 Visma Advokater AS, Advokatfullmektig

  • 2015 – d.d. Det juridiske fakultet, UiB, Sensor

  • 2012 – 2013 Det juridiske fakultet, Arbeidsgruppeleder/underviser

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere