Ole Jacob Kvissellien

Manager

KPMG i Norge

Ole Jacob er tilknyttet tjeneste området Governance, Risk & Compliance og har jobbet i KPMG siden 2015. Han har erfaring med informasjonssikkerhet, personvern og finansiell internkontroll gjennom internrevisjon, compliance og ekstern revisjon. Ole Jacob er faglig opptatt av krysningspunktet mellom teknologi, informasjonssikkerhet, risk management og governance. Ole Jacob er sertifisert CISA og ISO 27001 Lead Implementer.

Kontakt

E-post: ole.jacob.kvissellien@kpmg.no

Telefon: +47 4063 9916

LinkedIn

 • Cybersikkerhet
 • Datasikkerhet
 • IT-risiko og -kontroll
 • IT-strategi
 • IT-styring
 • Internrevisjon
 • Kontinuitet i virksomheten
 • Selskapsledelse, risiko og compliance - teknologi
 • Sikkerhet og personvern
 • 2010, Siviløkonom, Handelshøyskolen – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Certified Information Systems Auditor

 • ISO27001 Lead Implementer

 • 2015 - d.d, KPMG AS

 • 2012 - 2015, Riksrevisjonen

 • 2010 - 2012, Hedmark Revisjon IKS