close
Share with your friends

Mette Knutsen

Director

KPMG i Norge

Mette har mer enn 20 års erfaring med regulatorisk arbeid i forsikringsnæringen herunder livsforsikring, skadeforsikring og sjøforsikring. Hun har bred erfaring fra arbeid med å innarbeide nye regulatoriske krav og å opprette internt regelverk for å sikre god styring og kontroll. Hun har hatt compliance funksjoner og bygget opp funksjonen i ett selskap. Har ledet arbeidet med implementering av flere typer regelverk som f.eks., GDPR, Solvens II krav til systemer for styring og kontroll og hvitvasking. De siste årene har hun ledet arbeidet med compliance i et selskap som opererer i mange land som har gitt god internasjonal erfaring. Har også vært personvernombud og jobbet med krav til IT sikkerhet, data lagring (skyløsninger) og utkontraktering som er forhold knyttet til digitaliserings prosesser.

Kontakt

E-post: mette.knutsen@kpmg.no

Telefon: +47 951 71 911

LinkedIn

Kompetanseområder

Internrevisjon Risiko, compliance og transformasjon
Mette Knutsen

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 1989, Cand.jur, Universitetet i Oslo

  • 1987, University of North Dakota, spesialfag jus, amerikansk rett

Arbeidserfaring

  • 2014 - 2019, Assuranceforeningen Skuld

  • 2006 -2014, Storebrand Livsforsikring AS

  • 2002 - 2006, Finansnæringens Hovedorganisasjon (nå Finans Norge)

  • 1997 - 2002, Norske Liv AS (nå Nordea Liv Norge)

  • 1990 - 1997, Forbrukerrådet

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud