Knut Kavli

Manager

KPMG i Norge

Knut Kavli er samfunnsøkonom, og har en mastergrad innen økonometri fra University of Warwick i England. Han jobber som prosjektleder i KPMG Advisory med hovedfokus på strategisk innkjøp og Supply Chain Management. Knut har over 4 års erfaring med rådgivningsprosjekter for offentlig og privat sektor innen en rekke bransjer, med særskilt forankring innen eiendom, bygg og anlegg.

Gjennom tidligere gjennomførte prosjekter har han opparbeidet seg bred erfaring med tjenester innen omstillings- og utviklingsprosjekter, evaluering av måloppnåelse og effektivitet, internrevisjon, ABC-analyser og selvkost. Knut er en spesielt anvendelig ressurs i prosjekter der det økonomifaglige og regnskapsfaglige griper inn i strategiske og/eller bransjetekniske forhold.


Kontakt:
E-post: knut.kavli@kpmg.no
Telefon: +47 9054 2385
LinkedIn

 • Bedriftsrådgivning
 • Business Intelligence og analyse
 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Løsningsnettverk
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Rådgivning
 • Strategiske innkjøp og anskaffelser
 • Strategiutvikling og -implementering
 • Økonomistyring
 • 2013 – MSc Economics, University of Warwick

 • 2012 – Bachelorgrad samfunssøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • PRINCE2 Foundation

 • 2018 – dd. KPMG AS, Manager

 • 2013 – 2018 BDO AS, Manager

 • 2007 – 2009 Forsvarets Spesialkommando, Sambandsbefal