Kjell Magne Kjølsvik

Partner

KPMG in Norway

Kjell Magne er partner i Deal Advisory og har mer enn 10 års erfaring fra transaksjonsarbeid. Kjell Magne bistår selskaper med finansiell rådgivning, due diligence, regnskapsmessig strukturering av transaksjoner og annen transaksjonsrelatert bistand. Hans kunder inkluderer både nasjonale og internasjonale, private og offentlige selskaper. Kjell Magne har ledet transaksjonsteam i en rekke transaksjoner i forbindelse med fusjoner, oppkjøp, salg, restruktureringer og børsnoteringer. Disse teamene inkluderer ofte medlemmer utenfor Norge. Transaksjonsstørrelse på slike transaksjoner spenner fra noen millioner til mange miliarder. Kjell Magne har erfaring fra å jobbe med både enkeltstående selskaper og Private Equity (PE).

Kontakt

E-post: kjell.magne.kjolsvik@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9156
LinkedIn

 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Energi og naturressurser
 • Fast eiendom
 • Investeringer
 • Olje og gass
 • Private equity
 • Skipsfart og havner
 • Teknologi
 • Transport og logistikk
 • Økonomitjenester
 • 2004 - Statsautorisert revisor

 • 2003 - MBA, Norges Handelshøyskole

 • 2000 - Siviløkonom, Handelshøgskolen UiN

 • 2006 - dd KPMG AS, Partner

 • 2000 - 2005 Deloitte, Manager