Ida Aspaas Karlsen

Manager

KPMG i Norge

Ida er en av driverne innenfor KPMGs tjenesteområde for intelligent automasjon. Hun har seks års erfaring med å støtte virksomheter innen problemstillinger knyttet til forretningsarkitektur, prosessarkitektur, digitalisering og digital transformasjon i både offentlig og privat sektor. Hennes kjernekompetanse ligger innenfor prosessledelse og prosessautomatisering, med hovedfokus på utarbeidelse av prosess- og forretningsarkitektur, prosessanalyse- og modellering, design, implementering og styring av prosesser. Hun har gjennom sin tid som konsulent bistått flere offentlige og private virksomheter med deres prosess- og forretningsarkitektur, og har bred erfaring med evaluering av forretningsprosesser på tvers av forretningsområder for å kunne identifisere forbedringsinitiativer og teknologiske muligheter. Med god innsikt i teknologi og et strategisk tankesett evner hun å bryte ned komplekse prosesser og analyser for å muliggjøre endringer i forretningsmodeller og virksomhetsarkitektur.

Kontakt

E-post: ida.karlsen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 1642
LinkedIn

  • Digitalt dreven transformasjon
  • Transformasjon
  • 2010-2012 Master of Science, Universitetet i Agder og University of Nebraska at Omaha, Informasjonssystemer, Masteroppgave: Real time business intelligence and decision-making : how does a real time business intelligence system enable better and timelier decision-making? An exploratory case study

  • 2007-2010 Bachelors of Science, Universitetet i Agder og Queensland University of Technology, IT og Informasjonssystemer

  • Artificial Intelligence Trainer, Boost AI

  • Business Architecture Certificate, BP Trends

  • Process Professional Master, BP Group

  • 2017 – d.d. KPMG AS, Manager

  • 2012 – 2017 Capgemini Norge, Seniorkonsulent