close
Share with your friends

Håvard Berg Kristiansen

Senior Manager / Statsautorisert revisor

KPMG i Norge

Håvard er Senior Manager og statsautorisert revisor. Han har 15 års erfaring fra revisjon av virksomheter innenfor flere bransjer og særlig innenfor fiskeindustri, havbruk, bygg og anlegg, fast eiendom og handel. Håvard har også erfaring fra selskapsmessige omorganiseringer herunder fisjoner og fusjoner. Han er også intern og ekstern foredragsholder, og da spesielt innenfor temaene regnskap og revisjon.

Kontakt

E-post: havard.berg.kristiansen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9933
LinkedIn


Kompetanseområder

Bygg- og anleggsvirksomhet Fast eiendom Revisjon SMB-markedet Skatt og avgift
Håvard Berg Kristiansen

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2014 Master i revisjon og regnskap, Handelshøyskolen BI

  • 2002 Bachelor i revisjon og regnskap, Handelshøgskolen i Bodø

Akkreditering

  • Statsautorisert revisor

Arbeidserfaring

  • 2013 – d.d. KPMG AS, Senior Manager

  • 2002 – 2003 Revisorkontoret Hartvig Hansen AS

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg