Rune Johansen

Senior Manager

KPMG i Norge

Rune er siviløkonom og har over 20 års erfaring fra både privat og offentlig sektor med hovedvekt på revisjon, økonomisk rapportering, internkontroll og styring. Har tilsammen over ti års erfaring fra revisjon med hovedvekt på revisjon av kommuner, offentlig eide selskaper, produksjonsvirksomheter, bygg- og anlegg og prosjektbaserte virksomheter. Rune er sentral i KPMGs satsing på revisjon innen offentlig sektor og har ansvar for gjennomføring av revisjonen på rekke kommuner herunder gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og rådgivning.

Kontakt

E-post: rune.johansen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9498
LinkedIn

  • Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Myndigheter og offentlig sektor
  • Nasjonale markeder
  • 1994: Silviløkonom, Høyskolen i Bodø (SiB) Spesialsiering økonomistyring

  • 2015 - d.d.: KPMG AS, Senior manager revisjon

  • 2013 - 2015: Vestfold fylkeskommune, Rådgiver

  • 2010 - 2013: KPMG AS, Manager revisjon

  • 2007-2010: iFokus AS, Økonomisjef

  • 2000 - 2007: KPMG AS, Manager revisjon