close
Share with your friends
Christin Bassøe Jørstad

Christin Bassøe Jørstad

Advokatfullmektig/Manager

KPMG i Norge

Christin Bassøe Jørstad jobber primært med merverdiavgift. Hun har erfaring fra arbeid med merverdiavgift i de fleste bransjer, både overfor mellomstore og større selskaper /konsern. I tillegg til rådgivning er Christin også ofte involvert ved bokettersyn og annen dialog med avgiftsmyndighetene. Hun har god erfaring med regelverket og forvaltningspraksis knyttet til merverdiavgiftslovgivningen, herunder MVA-kompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner mv. Hun kan bidra til identifisering av avgiftsmuligheter og i mange tilfeller reduserte avgiftskostnader for kundene.

Hun startet i KPMG i 2015 og har erfaring fra Skatt Nord ved avdeling for fastsetting og avgift. Her behandlet hun forespørsler om merverdiavgift og skrev generelle uttalelser. Hun hadde også ansvaret for klagebehandling til Skattedirektoratet og Klagenemda for merverdiavgift. I tillegg har Christin vært foredragsholder samt undervist innenfor avgiftsspørsmål ved nytilsettinger, nye næringsdrivende og ved Skatt nord sin årlige Regnskap & Revisor & Rådgiver konferanse. Hun har i perioder fungert som Skatt Nords representant i de regionale operative møtene om økonomisk kriminalitet med eksterne samarbeidspartnere som blant annet påtaleenheten og NAV kontroll.

Ved KPMG er hun foredragsholder innen merverdiavgift og fast eiendom.

 

Kontakt

Telefon: +47 4063 9151
E-post: christin.bassoe.jorstad@kpmg.no
LinkedIn

Kompetanseområder
Andre bokføringstjenester Indirekte skatter Juridiske tjenester Merverdi- og omsetningsavgift Selskapsbeskatning Skatt og avgift
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2007, Mastergrad rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Akkreditering
  • ITIL Foundation sertifisering

Arbeidserfaring
  • 2015 - d.d, KPMG AS, Advokatfullmektig

  • 2012 - 2015, Skatteetaten, Skattejurist

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere