Tor Gaute Indstøy

Director

KPMG i Norge

Tor har bakgrunn i finansindustrien og har jobbet de siste 9 år i Norges Bank hvor han har jobbet som sikkerhetsansvarlig, her har han bygget opp sikkerhetsrammeverkene til NBIM og NBREM (oljefondet). Tor har jobbet tett med verdens ledende sikkerhetsselskap på cyber, fysisk sikkerhet og beredskap.

Etter mange års erfaring med sikkerhet delt i forskjellige isolerte disipliner har KPMG derfor igangsatt en satsning ledet av Tor for å integrere alle sikkerhetsdisipliner i et helhetlig sikkerhetsrammeverk, 360֯ Security Ecosystem, hvor IT Sikkerhet, Informasjonssikkerhet / cyber sikkerhet og fysisk sikkerhet integreres i det samme rammeverket. Tjenesten skal konsolidere alle disipliner, gi ett risikobilde, alarmere kunden ved risikoer på terskelverdier og identifisere kundens reelle risiko.

 • Sikkerhet i forsyningskjeden (supply-chain security analysis)
 • Adferdsanalyse og maskinlæring
 • ISO 27001/2, ISO 31000, NIST 800-53, CIS Critical Security Controls, FEMA 427 Securing commercial buildings to mitigate Terror attacks
 • IoT Security


Kontakt:
tor.indstoy@kpmg.no
+47 9587 7241
LinkedIn

 • Anti-terrorisme
 • Bedriftsprogramvare og teknisk programvare
 • Cybersikkerhet
 • Etterretning og sikkerhet
 • Luftfart og forsvar
 • Megatrendek
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Programvare
 • Rettferdighet og sikkerhet
 • Teknologi
 • 2015 MIT, Massachusetts Institute of Technology, Tackling the Challenges of Big Data / Cyber Security: Technology, Applications and Policies

 • 2009 Strategy, Handelshøyskolen BI, Psychological processes, group performance, Strategic Management

 • 2008 ITIL Foundation Exam on the key elements

 • 1991 – 1992 Universitet i Oslo, Department of Mathematics

 • 1990 – 1991 Kongsberg Tekniske Fagskole, computer science and electronics

 • 2018 – dd. KPMG AS, Director

 • 2015 – 2018 Norges Bank Real Estate Management - Senior Security Advisor

 • 2008 – 2015 Norges Bank Investment Management - Head of IT Security

 • 2006 – 2008 Santander Consumer Bank AS - Security Architect

 • 1998 – 2006 Agresso R&D AS - IT Architect