Elena Isaksen

Manager

KPMG i Norge

Elena har vært ansatt hos KPMG siden 2007. I løpet av den perioden har hun opparbeidet seg en bred erfaring fra revisjon av bedrifter i ulike bransjer, blant annet bank, leasing, forsikring, pensjonsforetak, tjeneste- og rådgivningsbedrifter samt selskaper innenfor høyteknologi og utvikling. Hun har hatt oppdragsansvar for å planlegge, styre og gjennomføre revisjon i flere små og mellomstore selskap. Elena har omfattende kompetanse i revisjon av prosjektregnskap og har også bistått sine kunder med utarbeidelse av konsernregnskap.

Kontakt

E-post: elena.isaksen@kpmg.no

Telefon: +47 4063 9836

LinkedIn

  • Revisjon
  • 2015 - 2017, Master i revisjon, Handelshøyskolen BI, Oslo

  • 2004 – 2007, Bachelor i revisjon, Trondheim Økonomiske Høgskole

  • 1992 – 1997, Finans- og Økonomihøgskole, Master i finans- og kreditt, Russland – avd. Murmansk

  • IFRS

  • Statsautorisert revisor

  • 2007 – d.d., KPMG AS, Manager fra 2013

  • 2001 – 2005, AGK Malerteam AS, Kontoransvarlig

  • 1990 – 1997, Sparebank i Russland – avd. Murmansk, Kunderådgiver privat marked