close
Share with your friends
Jørgen Hermansen

Jørgen Hermansen

Director

KPMG i Norge

Jørgen er ansett som en av KPMGs fremste fagressurser på revisjon og regnskap. Han har nasjonalt fagansvar for revisjonsmetodikk inkludert revisjon av skatt og avgifter, og er også med i ledergruppen til KPMGs fagavdeling. Jørgen har de siste årene jobbet mest med børsnoterte konsern og oppstartsselskaper. Videre har han lang erfaring i bruk av dataanalyseverktøy (D&A) både i revisjon og i andre spesialoppdrag. Han har også bred erfaring med regnskaps- og skattemessige problemstillinger knyttet til transaksjoner og restruktureringer. Jørgen er også en hyppig brukt foredragsholder på fagsamlinger.

Kontakt

Telefon: +47 4063 9941
E-post: jorgen.hermansen@kpmg.no
LinkedIn

Kompetanseområder
Bygg- og anleggsvirksomhet Energi og naturressurser Fast eiendom Mat og drikke Mat, drikke og forbruksvarer Matproduksjon Overholdelse av internasjonale lover og regler Revisjon Skatt og avgift Skatteregnskapstjenester - IFRS
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2007 Statsautorisert revisor/ MRR - NHH

  • 2002 Siviløkonom, Finans - NHH

Akkreditering
  • Statsautorisert revisor

  • IFRS

  • SA3802

Arbeidserfaring
  • 2002 - dd. KPMG Audit

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere