close
Share with your friends
Kaia Grahm-Haga

Kaia Grahm-Haga

Senior Manager, Advisory

KPMG i Norge

Kaia er en erfaren rådgiver og prosjektleder innen tjenestefeltet governance, risk and compliance. Kaia har lang erfaring fra arbeid med offentlig sektor både som konsulent og fra offentlig forvaltning. Hun har særlig jobbet med temaer som sentrale styringsutfordringer, økonomi- og virksomhetsstyring, mål og resultatstyring, risikostyring, virksomhetsutvikling, økonomisk og sektorpolitisk måloppnåelse, pensjon samt ulike former for kartlegging og analyse- og utredningsarbeid. Hun har kompetanse innenfor blant annet virksomhetsstyring, governance, eierstyring og selskapsledelse, prosjektstyring, evaluering, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, utvikling og fasilitering. Kaia har også erfaring fra bistand og internasjonal kapasitetsbygging av riksrevisjoner i Afrika.

Kaia har gode analytiske evner og stort engasjement, og som rådgiver er hun involverende og fremdriftsorientert. Hun legger stor vekt på å møte kundens behov og relevant involvering av ulike aktører.Kontakt:
E-post: kaia.grahm-haga@kpmg.no
Telefon: +47 9709 3852
LinkedIn

Kompetanseområder
Bedriftsrådgivning Data og analyser Effektiv drift Mennesker og endring Myndigheter og offentlig sektor Risikorådgivning Rådgivning Strategiutvikling og -implementering Tjenester - internrevisjon, risiko og compliance Økonomistyring
Utdanning og kvalifikasjoner
 • 2006 Master i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2004 Bachelor i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2016 Kurs i budsjettering og regnskapsføring i kommune og stat, Norges Handelshøyskole

 • 2002 Halvårs studium i arbeids og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen

Akkreditering
 • 2017 PRINCE2 Foundation

 • Lean Green Belt (pågående)

 • 2014 Fasilitering

Arbeidserfaring
 • 2017 – dd. KPMG AS, Manager

 • 2010 – 2017 Riksrevisjonen, seniorrådgiver

 • 2006 – 2010 Rystad Energy, Management Consultant

 • 2006 Stein Rokkan senter for tverrfaglig samfunnsforskning, forskningsassistent

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere