Jan Erik Greni

Jan Erik Greni

Advokatfullmektig/Senior Manager

KPMG i Norge

Jan Erik Greni har lang erfaring med skattemessige problemstillinger etter å ha jobbet 12 år ved Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS). Her jobbet han med komplekse nasjonale og internasjonale skattespørsmål for de største konsernene i Norge inkludert konsern med virksomhet innenfor fornybar energi. Han har særlig arbeidet mye med vannkraftbeskatning og hadde i flere år rollen som SFS sin faglige koordinator på området. Dette omfattet bl.a. kvalitetssikring, bistand til prosessfullmektig i rettssaker og regelverksutvikling. I tillegg har han tre års erfaring som underdirektør ved SFS.

Kontakt:

jan.greni@kpmg.no
+47 4192 1177
LinkedIn

Kompetanseområder
Bokettersyn fra skattemyndighetene Energiskatt og -avgift Internasjonal skatt Løsning av skattetvister med myndighetene Rådgivning - selskapsskatt Selskapsbeskatning Skatt og avgift
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2003 Cand.jur., Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring
  • 2018 – dd. KPMG AS, Advokatfullmektig/Senior Manager

  • 2015 – 2018 Sentralskattekontoret for storbedrifter, Underdirektør

  • 2006 – 2014 Sentralskattekontoret for storbedrifter, Seniorskattejurist

  • 2003 – 2006 Finnmark fylkesskattekontor, Skattejurist

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere