Elisabeth Gundersen

Elisabeth Gundersen

Manager

KPMG i Norge

Elisabeth er jurist, og har over 10 års erfaring med offentlige anskaffelser i statlig/offentlig sektor, hovedsakelig innen IKT-anskaffelser. Hennes erfaring strekker seg fra operasjonell, praktisk gjennomføring og prosjektledelse av anskaffelser fra A-Å, til løpende juridisk rådgivning i enkeltprosesser og juridiske vurderinger av problemstillinger innenfor anskaffelsesretten og tilhørende rettsområder som eksempelvis IT-kontrakter (herunder Statens standardavtaler og Dataforeningens avtaler), habilitetsvurderinger og innsynsbegjæringer.

Elisabeth har erfaring fra alle aspekter av en offentlig anskaffelsesprosess, herunder  behovsidentifisering, markedsundersøkelser (RFI, innovative anskaffelser), anskaffelsesstrategi, utarbeidelse av kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag for øvrig, tilpasning av kontrakt, evaluering, forhandlingsledelse og kontraktsinngåelse. Hennes erfaring strekker seg fra enkle anskaffelser til under 100 000,-, til store, komplekse IT-anskaffelser med kontraktsverdi på over 1,5 mrd. Hun har arbeidet med flere ulike typer IKT-kontrakter; anskaffelse av programvare, vedlikehold, driftstjenester, skytjenester, konsulenttjenester - og kombinasjoner av disse. Elisabeth har også erfaring med utvikling av malverk, oppsett av konkurransegjennomføringsverktøy, opplæring/bistand til andre som arbeider med anskaffelser og som foreleser på seminarer innen fagområdet.

Elisabeth er kjent for å ha helhetsoversikt, et skarpt blikk for detaljer og evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillinger uavhengig av om de er av juridisk, merkantil eller operasjonell art. Hennes erfaring IKT-anskaffelser har gitt henne en teknisk IT-forståelse som gjør henne i stand til samarbeide godt med flerfaglige team i utviklingen av gode krav- og behovsspesifiseringer. Elisabeth er opptatt av å finne de gode løsningene innenfor anskaffelsesregelverket rammer slik at oppdragsgivers behov dekkes på best mulig måte.

 

Kontakt

E-post: elisabeth.gundersen@kpmg.no

Telefon: +47 990 02 435

LinkedIn

Kompetanseområder
Analyse av anskaffelser Analyse av funksjoner Bedriftsløsninger Data og analyser Effektiv drift Effektivitet i anskaffelser IT-administrasjon Prosessforbedring Strategiske innkjøp Transformasjon av anskaffelser
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2007, Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Akkreditering
  • 2011, Prince 2 Foundation

Arbeidserfaring
  • 2019 - d.d., KPMG AS, Manager

  • 2014 - 2019, Politiets Fellestjenester, Seniorrådgiver

  • 2009 - 2014, LOS-programmet i Forsvaret, Rådgiver/jurist

  • 2009 - 2009, NAV Drift og utvikling, Rådgiver

  • 2008 - 2009, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Førstekonsulent

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere