close
Share with your friends

Eli W. Garmann

Director

KPMG in Norway

Eli er direktør og leder for tjenesteområdet Digital Security i KPMG.

Hun er utdannet jurist med påbygning innen IT, og har over 20 års erfaring som konsulent og prosjektleder for ulike IT-prosjekter knyttet til Cloud Security, generell informasjonssikkerhet og personvern/GDPR.

Gjennom et tett og langt samarbeid med Microsoft har Eli opparbeidet seg en grundig forståelse for Microsofts produktportefølje, hvilket har gjort henne til en av Norges fremste eksperter på fortolkning av Microsofts kontraktsbestemmelser. Hun har også inngående forståelse for sky-teknologi, herunder teknologi fra leverandører som Microsoft, Amazon og Google. Denne erfaringen har gitt henne et godt grunnlag for å kunne bistå kunder i deres prosess med overgang til bruk av skybaserte tjenester.

Eli er en erfaren prosjektleder og fagressurs for ulike prosjekter innen IT, sikkerhet og kontraktsoverensstemmelse og -styring. Hun har ledet arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), gap-analyser, internrevisjoner og konsekvensanalyser. Hun kjenner godt til standarder som IRAM2, ISO 27001 og Difis rammeverk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Hun har inngående kjennskap til gamle og nye personvernbestemmelser (GDPR) og har deltatt i ledelsen av KPMGs "taskforce" på GDPR-området. Hun har arbeidet med ulike regulatoriske bestemmelser både i offentlig og privat sektor, og har erfaring fra arbeid med sikkerhetsstandarder som ISO 2700x-serien, NIST, ISACA, Standard of Good Practice, CSC CIS-kontroller.

Nøkkelord: Cloud Security, skybaserte tjenester, personvern/GDPR, risikovurderinger, håndtering av tredjepartsrisiko, teknologisk innovasjon, styringssystemer for informasjonssikkerhet.

 

Kontakt:
E-post: eli.garmann@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9194
LinkedIn

Kompetanseområder

Cybersikkerhet Gransking og compliance Håndtering av tredjepartsrisiko Megatrendek Risikorådgivning Risikorådgivning - IT-funksjonen Rådgivning Sikkerhet og personvern Teknologi Teknologisk innovasjon
Eli W. Garmann

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 1991 Cand. Jur, Universitetet i Oslo

  • 1999 IN 105 Java-programmering, Universitetet i Oslo

  • 2001 INF 103 – fra brukergrensesnitt til programvare, Universitetet i Oslo

Akkreditering

  • ISO 27001 Lead Implementer – August 2018

  • Microsoft Certified Technology Specialist, licensing and SAM, 2011

Arbeidserfaring

  • 2012 – dd. KPMG AS, Director, leder av Digital Security / Contract Compliance

  • 2008 – 2012 Inmeta Licensing, prosjektleder/juridisk rådgiver

  • 2003 – 2008 MAP License, prosjektleder/juridisk rådgiver

  • 2000 – 2002 Telenor Mobil, prosjektleder

  • 1998 2000 CapGemini, prosjektleder

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg