close
Share with your friends
Arve Gevoll

Arve Gevoll

Partner, Audit

KPMG i Norge

Arve er partner og statsautorisert revisor. Arve har mer enn 25 års erfaring som ansvarlig revisjonspartner på børsnoterte kunder. Han er ansett som en av KPMGs fremste eksperter på regler knyttet til Oslo Børs, prospekter og komplekse restruktureringer og transaksjoner, herunder oppkjøp, fusjoner, fisjoner, og andre typer transaksjoner. Denne involveringen har også medført betydelig erfaring og kunnskap om en rekke komplekse problemstillinger knyttet til skatt, inklusive restruktureringer og transaksjoner på tvers av landegrenser. Arve er akkreditert IFRS Reviewing partner. Arve har i flere år være styremedlem i KPMG AS og tidligere ansvarlig partner for KPMGs fagavdeling for Revisjons- og Regnskapsfag for en periode på over 20 år.

Kontakt

E-post: arve.gevoll@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9096
LinkedIn

Kompetanseområder
Bygg- og anleggsvirksomhet Energi og naturressurser Fusjoner og oppkjøp Olje og gass Revisjon Skipsfart og havner Transaksjoner Transport og logistikk
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 1983: Statusautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 1980: Siviløkonom Universitet i Lund, Sverige

Akkreditering
  • IFRS akkreditert

  • GAAP/US GAAS akkreditering

Arbeidserfaring
  • 1981-dd: KPMG AS. Partner fra 1990.

  • 1985-87: KPMG, Toronto Canada

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere