close
Share with your friends

Anders T. Gundersen

Director

KPMG i Norge

Anders jobber som Director innenfor området Procurement & Supply Chain og har mer enn 20 års erfaring med innkjøp og logistikk fra både privat og offentlig sektor. Han har tung erfaring relatert til etableringen av, samt den kontinuerlige utviklingen av globale innkjøpsorganisasjoner. Inkludert i dette er utarbeidelsen av strategier, ansvarsavklaringer, systemutvikling, samt etableringen av tilhørende prosesser.

Anders holder videre betydelig erfaring fra både initieringen, men også ledelsen og oppfølgingen av en rekke forbedrings- og kostnadsreduksjonsprosjekter. Gjennom sin karriere har Anders videre vært ansvarlig for optimisering av supply chain og lagerhold, inkludert den tilknyttede systemporteføljen.

Anders har etablert innkjøps- og supply chain måleparametre (KPIer), utviklet og vært ansvarlig for kategoristyring, implementert fullmaktsstrukturer og håndtert innkjøp av en mengde produkter og tjenester.  Han har i tillegg også vært ansvarlig for Quality Management/Internrevisjonsfunksjon, samt holdt rollen som Compliance Manager.


Kontakt:
anders.gundersen@kpmg.no
+47 9573 1343
LinkedIn

Kompetanseområder

Bedriftsrådgivning Endringsledelse Havner og tilknyttede tjenester Infrastruktur Mennesker og endring Operasjonell strategi Risikorådgivning Rådgivning Strategiutvikling og -implementering Teknologi
Anders T. Gundersen

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 1990 – 1996 Cand Jur, Universtitetet i Oslo

  • Spesialfag fra University of Edinburgh

Arbeidserfaring

  • 2018 – dd. KPMG AS, Director

  • 2010 – 2017 Wallenius Wilhelmsen Logistics AS, Head Of Global Procurement, VP

  • 2008 – 2010 Marlink AS, Procurement & Logistics Director

  • 2001 – 2008 Telenor, Global Operations, Procurement Director

  • 1996 – 2001 Forsvarsdepartementet, Rådgiver

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg