close
Share with your friends

Ole Willy Fundingsrud

Director, Risk Advisory

KPMG i Norge

Ole Willy er leder for IARCS (internal audit, risk compliance services) i KPMG Advisory, hvor internrevisjon, GRC og revisjonsnære tjenester er tilhørende. Ole Willy arbeider med prosjekter som innebærer evaluering, analyse, etterprøving og vurdering av tjenester, prosesser og virksomhet. Ole Willy har ledet en rekke prosjekter og revisjoner opp imot ulike temaer, herunder internkontroll, virksomhetsstyring, informasjonssikkerhet, økonomistyring, risikostyring, compliance, kvalitetssystem og behovsanalyse. Gjennomførte prosjekter har i stor grad vært innenfor kommunal og statlig sektor. Ole Willy har lang erfaring fra gjennomføring av prosjekter etter ulike standarder og metodikker, herunder ISO-standarder, RSK 001 og IIA (Institute of Internal Auditors). Han har særlig kompetanse innenfor internrevisjon, virksomhetsstyring, compliance reviews, regulatoriske krav, risikostyring, selskapskontroll og forvaltningsrevisjon.

Kontakt

E-post: ole.willy.fundingsrud@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9692
LinkedIn

Kompetanseområder

Myndigheter og offentlig sektor Rådgivning
Ole Willy Fundingsrud

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2015 - Quality Norway, sertifisert revisjonsleder

  • 1998 - Cand. Polit, administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitet i Bergen

  • 1994 - Storfag jus, Universitetet i bergen

Akkreditering

  • Sertfisert revisjonsleder

Arbeidserfaring

  • 2014 - dd: KPMG, director

  • 2012 - 2014: PwC, Senior Manager

  • 2009 - 2012: KPMG, Senior Manager

  • 2006 - 2009: BDO Noraudit Bergen, leder offentlig sektor

  • 2002 - 2006: Fylkesrevisjonen i Hordaland, nestleder

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg