Grete Milene Farstad

Administrativ koordinator

KPMG i Norge

Grete er administrativ koordinator for kontorene våre i Troms og Finnmark. Hun har vært ansatt hos oss siden 2016 og er ansvarlig for de administrative oppgavene knyttet til kjernevirksomheten og den daglige driften, herunder også lederstøtte. Grete tar også del i markedsarbeid og rekruttering i regionen.

  • 2021 – Master, Strategisk ledelse og økonomi (UiT Norges arktiske universitet)

  • 2016 – Bachelor, Ledelse, innovasjon og marked ( UiT Norges arktiske universitet)

  • 2015 – Bachelor, sosiologi (UiT Norges arktiske universitet)

  • 2016 – d.d KPMG AS