close
Share with your friends
Ken H. Enoksen

Ken H. Enoksen

Senior Manager

KPMG i Norge

Ken er Senior Manager i KPMG Advisory og jobber med utviklings- og endringsprosesser i privat og offentlig virksomhet, med særlig vekt på innovasjon, forretningsutvikling, organisasjons¬utvikling og endringsledelse. I mer enn 15 år har han jobbet i skjæringsfeltet mellom privat sektor, forsknings- og utviklingssystemene og offentlig sektor (triple helix), og har herigjennom fått nær kjennskap til fiskeri- og havbruksnæringen, petroleumsnæringen, mineralnæringen og den maritime næringen. Ken har bred erfaring innen prosjektledelse, politikkutvikling, strategisk nærings- og utviklingsarbeid og påvirkning/lobby, og han har inngående kunnskap om og bredt nettverk i det politiske/offentlige feltet, forsknings- og utviklingsmiljøene og i næringslivet i nordområdene. Han har lang erfaring fra ulike typer utviklingsrettede prosesser som politikkutvikling, endringsledelse, organisasjonsutvikling, lokalsamfunns- og regionalutvikling, FoU, nærings- og forretningsutvikling, innovasjon og entreprenørskap.

Kontakt

E-post: ken.enoksen@kpmg.no
Telefon: +47 917 52 171
LinkedIn

Kompetanseområder
Bedriftsrådgivning Endringsledelse Innovasjon og teknologi Mennesker og endring Operasjonell strategi Optimalisering av HR-funksjonen Optimalisering av arbeidsstyrken Prestasjonsrettet organisasjonsutforming Rådgivning Strategiutvikling og -implementering
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2018, Dr.Polit., doktorgrad innen innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling, UiT Norges arktiske universitet

  • 2000, Cand.polit., hovedfag samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet

  • 1994, Mellomfag statsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

  • 1993 – 1994, Grunnfag statsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

  • 1991, Grunnfag media og massekommunikasjon, Høgskolen i Volda

Arbeidserfaring
  • 2010 – 2016, Troms fylkeskommune, spesialrådgiver industri- og teknologiutvikling

  • 2004 – 2010, UiT Norges arktiske universitet, doktorgradsstipendiat

  • 2007 – 2008, UiT Norges arktiske universitet, universitetslektor/amanuensis

  • 2001 – 2004, Fiskeridepartementet, rådgiver

  • 2000 – 2001, UiT Norges arktiske universitet, samfunnsforsker

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere