Elisebet Ekberg

Elisabet Ekberg

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

Elisabet er partner og statsautorisert revisor, med bred erfaring fra revisjon av SMB bedrifter og ideelle organisasjoner, ledelse av revisjonsteam og faglige spesialoppgaver. Hun er også partner i DPP og medlem av regnskapslovutvalget, som fremla del I av sin utredning i NOU 2015-10 den 26. juni 2015, og som skal avgi del II i juni 2016.

Elisabet har også tidligere vært medlem av flere lovutvalg, blant annet i utvalget som evaluerte regnskapsloven og i 2003 la frem forslag til endringer som er innarbeidet i gjeldende regnskapslov, samt i samvirkelovutvalget som fremla NOU'en som ligger til grunn for gjeldende samvirkelov.

Elisabet er leder av Regnskapsstandardstyret (RSS) i Norsk RegnskapsStifelse (NRS). Hun har vært leder i RSS fra 2008 og medlem i RSS fra 2003. RSS har ansvar for vedlikehold og utvikling av de norske regnskapsstandardene og arbeider for tiden med ny norsk regnskapsstandard, som er tilpasset kommende ny regnskapslov og skal tre ikraft samtidig med den nye loven. Hun er også  leder av fagutvalget for god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, og har tidligere vært leder for fagutvalget for NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

 

Kontakt

E-post: elisabet.ekberg@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9660
LinkedIn

Kompetanseområder
Aksjonæravtaler Attestering Bekreftelser Fusjoner og oppkjøp Konsulent- og forretningstjenester Revisjon Skatt og avgift Små og mellomstore bedrifter Stiftelser Veldedige og ideelle organisasjoner
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 1989, Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 1984, Siviløkonom, Handelshögskolan i Karlstad

Arbeidserfaring
  • 2008 - d.d, Partner i KPMG AS

  • 1992 - 2008, BDO, partner fra 1996

  • 1985 - 1992, Amundsen, Kjelstrup & Mørch-Smith, revisor

  • 1984 - 1985, Forsvarets revisionsbyrå, Karlstad, revisor

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere