close
Share with your friends
Anders Ekern

Anders K. Ekern

Advokat / Senior Manager

KPMG i Norge

Anders Ekern er advokat og Senior Manager i KPMGs avdeling for Corporate tax. Han har arbeidet i KPMG siden 2012, og har bred generell erfaring med rådgivning knyttet til nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning samt bistand under ligningsprosess, bokettersyn og klagesaker. Anders har også vesentlig erfaring med oppkjøp og restruktureringer av virksomheter, skattemessig due diligence og strukturering av oppkjøp. I tillegg har han jobbet med EØS-rettslige problemstillinger knyttet til skjæringspunktet mellom norsk skatterett og EØS-avtalen, herunder de fire friheter og EØS-avtalens forbud mot statsstøtte.

Kontakt

E-post: anders.ekern@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9047
LinkedIn

Kompetanseområder
Due diligence ved oppkjøp Fast eiendom Fusjoner og oppkjøp Internasjonale markeder Nasjonale markeder Skatt og avgift Transaksjoner
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2011: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Akkreditering
  • 2015: Advokat

Arbeidserfaring
  • 2016 - dd.: KPMG Law, Advokat / Senior Manager

  • 2012 - 2015: KPMG Law, Advokatfullmektig / Associate

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere